Oasis Opleiding

Opleiding

Ons groot passie is opleiding. Hierdie opleiding vind landswyd plaas en ouers, onnies en terapeute word genooi om by te woon.

Ons bied tans 2 werkswinkels aan :

Werkswinkel 1 : Graad R sonder werkskaarte

(Hierdie werkswinkel toon ooreenkomste met die werkswinkel aangebied in 2018, maar die inhoud is meestal nuut!)

 • Perseptuele vaardighede
 • CAPS
 • assessering
 • kinestetiese belewing van die uitkomste
 • konkrete toepassing
 • die werklike plek vir werkskaarte
 • praktiese demonstrasies
 • VELE MEER

Werkswinkel 2 : Bietjie apparaat baie leerstasies

 • Apparaat
 • Leerstasies
 • Min apparaat, baie leerstasies
 • Assessering van verskillende leerstasies
 • Dagbeplanning
 • Aanpas van 'n leerstasie vir verskillende ouderdomsgroepe

Bespreek by hierdie skakel vir ons werkswinkels :