Kleuter Kliek/Toddler Tools

Kleuter Kliek

Kleuter Kliek is 'n aanlyn portaal waar jy toegang kan kry tot idees, raad en opleiding.

Ons het 'n paneel van kenners (sielkundige, arbeidsterapeut en ervare onderwyseresse) wat jou vrae antwoord.

Inligting is relevant en kan maklik in die klas of huis toegepas word.

Ideaal vir ouers en onderwyseresse.

Koste is R50/maand (via Payfast) of R150/kwartaal (via EFT) of R500/jaar (via Payfast of EFT)